polityka prywatności


1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: http://www.granfondopoznan.com/

Administratorem danych osobowych zbieranych przez serwis na potrzeby organizacji zawodów jest Caracoles Sp. z o.o. sp.k. Kościerzyńska 25, 60-446 Poznań.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: jakub.swornowski@caracoles.pl

 

2. Dane osobowe podane w serwisie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO") w celu:

 rejestracji zawodników do wyścigu UCI Frand Fondo World Championships Poznań 2019 zwanego dalej "zawodami", 

 przeprowadzenia zawodów, wyłonienia Zwycięzców,  w szczególności w zakresie zapisów na zawody (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie zawodów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce rowerowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów zawodów), przygotowania informacji dotyczących zawodów podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją zawodów, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród, a nadto 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz 

 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Dane osobowe będą  przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w/w, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją zawodów oraz przez okres wymagany przepisami prawa. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia uczestniczenie w zawodach. 

Uczestnikowi zawodów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Nadto Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych  narusza obowiązujące przepisy. 

Podane dane osobowe będą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, dostawcom usług logistycznych, dostawcy serwera, dostawcom usług IT, podwykonawcom naszych usług, biurom rachunkowym, którzy przetwarzają dane osobowe Uczestników zawodów na zlecenie Organizatora i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO]. 

Dane osobowe mogę być przekazywane sponsorom zawodów. 

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

3. Każdy Uczestnik dokonując zapisu na zawody wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska, w tym w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.

4. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora: 

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu od danych, Operator stosuje hasła złożone, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, nie krótsze niż 8 znaków.

5. Hosting 

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: OVH Sp. z o. o. ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, Polska 

6. Informacja o plikach cookies: 

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www